զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Հեղինակ՝ Միշէլ Զէյթունլեան
  Էջերու քանակ՝ 119
  Հրատարակիչ՝ Լիբանանի թեմի Ուսումնական խորհուրդ եւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն
  Հրատարակութեան թուական` 1994

  Գիտութիւն Դ. տարի
  Գիտութեան դասագիրք
  «Գիտութիւն Դ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 10 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու

  «Գիտութիւն Դ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 10 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու իր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեցող կարգ մը գիտական իրողու-թիւններ, որոնք կը պարզուին հիմնուելով գիտական մտապատկերներու եւ գաղա-փարներու վրայ։

  «Գիտութիւն» Շարքը այժմ դադրած է գործածուելէ դպրոցներու մէջ, սակայն որպէս շահեկան աղբիւր ուսուցիչներուն եւ հետաքրքրասէրներուն համար, Զնտուկ տեղ կու տայ անոր իր կայքէջին վրայ, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան արտօնութեամբ։

  Հատորին պարունակութիւնը՝

  1 Բոյսերուն յատկանիշները եւ գործարանները
  2 Ուժ եւ աշխատանք
  3 Մարմին, նիւթ եւ մոլեքիւլ
  4 Ջուրը
  5 Օդը
  6 Օդերեւոյթ
  7 Երկրի կազմութիւնը
  8 Միջատներ
  9 Անասունները եւ իրենց միջավայրը
  10 Բրածոներ

  • Վերնագիր
  • բաժին
  • Մուտք
  • գիրքի բաժին
  • Բոյսերուն յատկանիշները եւ գործարանները
  • գիրքի բաժին

  Բոյսերուն յատկանիշները եւ գործարանները

  • Ուժ եւ աշխատանք
  • գիրքի բաժին

  Ուժ եւ աշխատանք

  • Մարմին, նիւթ եւ մոլեքիւլ
  • գիրքի բաժին

  Մարմին, նիւթ եւ մոլեքիւլ

  • Ջուրը
  • գիրքի բաժին
  • Օդը
  • գիրքի բաժին
  • Օդերեւոյթ
  • գիրքի բաժին

  Օդերեւոյթ

  • Երկրի կազմութիւնը
  • գիրքի բաժին

  Երկրի կազմութիւնը

  • Միջատներ
  • գիրքի բաժին

  Միջատներ

  • Անասունները եւ իրենց միջավայրը
  • գիրքի բաժին

  Անասունները եւ իրենց միջավայրը

  • Բրածոներ
  • գիրքի բաժին

  Բրածոներ