զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝
  Պատառիկներ -
  Մայիս

  Մաս կը կազմէ Պատառիկներ շարքին։

  • Անուն
  • Խօսքեր
  • Ձայներիզ
  • Հազարը
  • Հազար մը կար, կանանչ հազար… Հազար տերեւով կանանչ հազար… Հազար տերեւով կանանչ հազարը կը հազար… Հազար տերեւով կանանչ հազարը բերանը բաց կը հազար… Բերա՛նդ գոցէ, Ճա՛նճ կը մտնէ…

  Հազարը

  Հազար մը կար,
  կանանչ հազար…
  Հազար տերեւով
  կանանչ հազար…

  Հազար տերեւով
  կանանչ հազարը
  կը հազար…

  Հազար տերեւով
  կանանչ հազարը
  բերանը բաց
  կը հազար…

  Բերա՛նդ գոցէ,
  Ճա՛նճ կը մտնէ…

  • Երկու տնկի
  • Պարտէզին մէջ երկու տնկի տնկեցի… Պարտէզին մէջ երկու տնկի տնկեցի եւ ջրեցի… Պարտէզին մէջ երկու տնկի տնկեցի, ջրեցի եւ տասը տարի սպասեցի… Պարտէզին մէջ երկու տնկի տնկեցի, ջրեցի, տասը տարի սպասեցի եւ մէկը դարձաւ թմբի՛, միւսը դարձաւ թխկի՛… Պարտէզին մէջ ես թմբի, դուն թխկի… Պարտէզին մէջ դուն թմբի, ես թխկի…

  Երկու տնկի

  Պարտէզին մէջ
  երկու տնկի
  տնկեցի…

  Պարտէզին մէջ
  երկու տնկի
  տնկեցի եւ ջրեցի…

  Պարտէզին մէջ
  երկու տնկի
  տնկեցի, ջրեցի
  եւ տասը տարի
  սպասեցի…

  Պարտէզին մէջ
  երկու տնկի
  տնկեցի, ջրեցի,
  տասը տարի սպասեցի
  եւ
  մէկը դարձաւ թմբի՛,
  միւսը դարձաւ թխկի՛…

  Պարտէզին մէջ
  ես թմբի,
  դուն թխկի…

  Պարտէզին մէջ
  դուն թմբի,
  ես թխկի…

  • Թափ թափ
  • Չըլը՛փ… Ի՞նչ եղաւ, ինչպէ՞ս եղաւ, մեղուն ինկաւ կաթով լեցուն կճուճին մէջը… Ի՞նչ ընէր, ինչպէ՞ս ընէր, կաթով լեցուն կճուճին մէջէն ինչպէ՞ս ելլէր… Մեղուն թեւերը թափ թափ, թափահարեց, թափ թափ, թափահարեց… Մեղուն թեւերով թափ թափ, կաթը հարեց, թափ թափ, կաթը հարեց, թափ թափ, կարա՛գ հանեց… Մեղուն ելաւ կարագին վրայ եւ… թըռ թռա՜ւ, շի՛փ շիտակ դէպի փեթակ…

  Թափ թափ

  Չըլը՛փ…

  Ի՞նչ եղաւ,
  ինչպէ՞ս եղաւ,
  մեղուն ինկաւ
  կաթով լեցուն
  կճուճին մէջը…

  Ի՞նչ ընէր,
  ինչպէ՞ս ընէր,
  կաթով լեցուն
  կճուճին մէջէն
  ինչպէ՞ս ելլէր…

  Մեղուն թեւերը
  թափ թափ, թափահարեց,
  թափ թափ, թափահարեց…

  Մեղուն թեւերով
  թափ թափ, կաթը հարեց,
  թափ թափ, կաթը հարեց,
  թափ թափ, կարա՛գ հանեց…

  Մեղուն ելաւ
  կարագին վրայ
  եւ… թըռ թռա՜ւ,
  շի՛փ շիտակ
  դէպի փեթակ…

  • Մեր փեսան
  • Ելանք գացինք շուկայ, գնեցինք սոխ սխտոր, փեսայ մը կ՚ուզենք անունը Գրիգոր… Տղայ անունդ Գրիգոր, բախտաւոր ըլլաս, տուն տեղ ունենաս, երջանիկ ըլլաս… Սոխ սխտոր եւ… Ելանք գացինք շուկայ, գնեցինք լոլիկ, փեսայ մը կ՚ուզենք անունը Անդրանիկ… Անդրանիկ, քաջ Անդրանիկ, բախտաւոր ըլլաս, տուն տեղ ունենաս, երջանիկ ըլլաս… Սոխ սխտոր, լոլիկ եւ… Ելանք գացինք շուկայ, գնեցինք պղպեղ, փեսայ մը կ՚ուզենք անունը Մուշեղ… Տղայ  անունդ Մուշեղ, բախտաւոր ըլլաս, տուն տեղ ունենաս, երջանիկ ըլլաս… Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ եւ… Ելանք գացինք շուկայ, գնեցինք հազար, փեսայ մը կ՚ուզենք անունը Նազար… Քաջ Նազար, վախկոտ Նազար, բախտաւոր ըլլաս, տուն տեղ ունենաս, երջանիկ ըլլաս… Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ, հազար եւ… Ելանք գացինք շուկայ, գնեցինք լիմոն, գնեցինք լիմոն, փեսայ մը կ՚ուզենք անունը լեւոն… Տղայ անունդ Լեւոն, բախտաւոր ըլլաս, տուն տեղ ունենաս, երջանիկ ըլլաս… Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ, հազար, լեմոն, պատրաստեցինք աղցան, ամբողջը կերաւ մեր փեսան, անունը՝ Ստեփան… Ստեփան՝ առանց հարսի մեր փեսան…

  Մեր փեսան

  Ելանք գացինք շուկայ,
  գնեցինք սոխ սխտոր,
  փեսայ մը կ՚ուզենք
  անունը Գրիգոր…

  Տղայ անունդ Գրիգոր,
  բախտաւոր ըլլաս,
  տուն տեղ ունենաս,
  երջանիկ ըլլաս…

  Սոխ սխտոր եւ…

  Ելանք գացինք շուկայ,
  գնեցինք լոլիկ,
  փեսայ մը կ՚ուզենք
  անունը Անդրանիկ…

  Անդրանիկ, քաջ Անդրանիկ,
  բախտաւոր ըլլաս,
  տուն տեղ ունենաս,
  երջանիկ ըլլաս…

  Սոխ սխտոր, լոլիկ եւ…

  Ելանք գացինք շուկայ,
  գնեցինք պղպեղ,
  փեսայ մը կ՚ուզենք
  անունը Մուշեղ…

  Տղայ  անունդ Մուշեղ,
  բախտաւոր ըլլաս,
  տուն տեղ ունենաս,
  երջանիկ ըլլաս…

  Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ եւ…

  Ելանք գացինք շուկայ,
  գնեցինք հազար,
  փեսայ մը կ՚ուզենք
  անունը Նազար…

  Քաջ Նազար, վախկոտ Նազար,
  բախտաւոր ըլլաս,
  տուն տեղ ունենաս,
  երջանիկ ըլլաս…

  Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ, հազար եւ…

  Ելանք գացինք շուկայ,
  գնեցինք լիմոն,
  գնեցինք լիմոն,
  փեսայ մը կ՚ուզենք
  անունը լեւոն…

  Տղայ անունդ Լեւոն,
  բախտաւոր ըլլաս,
  տուն տեղ ունենաս,
  երջանիկ ըլլաս…

  Սոխ սխտոր, լոլիկ, պղպեղ, հազար, լեմոն,
  պատրաստեցինք աղցան,
  ամբողջը կերաւ մեր փեսան,
  անունը՝ Ստեփան…

  Ստեփան՝
  առանց հարսի մեր փեսան…

  • Կաթնապուրը
  • Խոտը կովը՝ կանանչ խոտը, կարմիր կովը… Կովը կաթը՝ կարմիր կովը, ճերմակ կաթը…   Կաթը, բրինձը, շաքարը՝ ճերմակ կաթը, խաշած բրինձը, քանի՞ գաւաթ շաքարը… Ճերմակ կաթը, խաշած բրինձը, երկու գաւաթ շաքարը, երեք դգալ վարդի ջուրը… Գաւաթը՝ սուրճի, դգալը՝ թէյի… Ճերմակ կաթը, խաշած բրինձը, երկու գաւաթ շաքարը, երեք դգալ վարդի ջուրը, ահաւասիկ կաթնապուրը… Խոտը, կովը, կաթնապուրը՝ կանանչ խոտը, կարմիր կովը, Համբարձումի կաթնապուրը…

  Կաթնապուրը

  Խոտը կովը՝
  կանանչ խոտը,
  կարմիր կովը…

  Կովը կաթը՝
  կարմիր կովը,
  ճերմակ կաթը…
   
  Կաթը, բրինձը, շաքարը՝
  ճերմակ կաթը,
  խաշած բրինձը,
  քանի՞ գաւաթ շաքարը…

  Ճերմակ կաթը,
  խաշած բրինձը,
  երկու գաւաթ շաքարը,
  երեք դգալ վարդի ջուրը…

  Գաւաթը՝ սուրճի,
  դգալը՝ թէյի…

  Ճերմակ կաթը,
  խաշած բրինձը,
  երկու գաւաթ շաքարը,
  երեք դգալ վարդի ջուրը,
  ահաւասիկ
  կաթնապուրը…

  Խոտը, կովը, կաթնապուրը՝
  կանանչ խոտը,
  կարմիր կովը,
  Համբարձումի կաթնապուրը…

  • Խաչ խուչ
  • Կիրակի օր մը՝ մայրամուտին, պզտիկ խեչափառը կապոյտ ծովուն եզերքը, քալե՜ց, քալե՜ց առանձին… Ինչո՞ւ առանձին, ընկեր չունի՞… Երկուշաբթի օր՝ մայրամուտին, երկու խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին երկու ընկեր միասին… Ինչո՞ւ երկու… Հապա քանի՞… Թող ըլլայ երեք… Երեքշաբթի օր՝ մայրամուտին, երեք խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին երեք ընկեր միասին… Ինչո՞ւ երեք… Հապա քանի՞… Թող ըլլայ չորս… Չորեքշաբթի օր՝ մայրամուտին, չորս խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին չորս ընկեր միասին… Ինչո՞ւ չորս… Հապա քանի՞… Թող ըլլայ հինգ… Հինգշաբթի օր՝ մայրամուտին, հինգ խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին հինգ ընկեր միասին… Ինչո՞ւ հինգ… Հապա քանի՞… Թող ըլլայ վեց… Ուրբաթ օր՝ մայրամուտին վեց խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին, վեց ընկեր միասին… Ինչո՞ւ վեց… Հապա քանի՞… Թող ըլլայ եօթը… Շաբաթ օր՝ մայրամուտին, եօթը խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ քալեցին, եօթը ընկեր միասին… Եւ… Կիրակի օր՝ մայրամուտին, եօթը խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը, ուրախ զուարթ պարեցին եօթը ընկեր միասին… Խաչ, խուչ, խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ… Չորս քայլ դէպի աջ… Խաչ, խուչ, խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ… Չորս քայլ դէպի աջ, չորս քայլ դէպի ձախ… Խաչ, խուչ, խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ… Չորս քայլ դէպի աջ, չորս քայլ դէպի ձախ, աջ ձախ, ձախ աջ, սակայն ո՛չ մէկ քայլ դէպի առաջ… Խաչ, խուչ, խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Խաչ խուչ

  Կիրակի օր մը՝
  մայրամուտին,
  պզտիկ խեչափառը
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  քալե՜ց, քալե՜ց առանձին…

  Ինչո՞ւ առանձին,
  ընկեր չունի՞…

  Երկուշաբթի օր՝
  մայրամուտին,
  երկու խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին
  երկու ընկեր միասին…

  Ինչո՞ւ երկու…
  Հապա քանի՞…
  Թող ըլլայ երեք…

  Երեքշաբթի օր՝
  մայրամուտին,
  երեք խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին
  երեք ընկեր միասին…

  Ինչո՞ւ երեք…
  Հապա քանի՞…
  Թող ըլլայ չորս…

  Չորեքշաբթի օր՝
  մայրամուտին,
  չորս խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին
  չորս ընկեր միասին…

  Ինչո՞ւ չորս…
  Հապա քանի՞…
  Թող ըլլայ հինգ…

  Հինգշաբթի օր՝
  մայրամուտին,
  հինգ խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին
  հինգ ընկեր միասին…

  Ինչո՞ւ հինգ…
  Հապա քանի՞…
  Թող ըլլայ վեց…

  Ուրբաթ օր՝
  մայրամուտին
  վեց խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին,
  վեց ընկեր միասին…

  Ինչո՞ւ վեց…
  Հապա քանի՞…
  Թող ըլլայ եօթը…

  Շաբաթ օր՝
  մայրամուտին,
  եօթը խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ քալեցին,
  եօթը ընկեր միասին…

  Եւ…
  Կիրակի օր՝
  մայրամուտին,
  եօթը խեչափառները
  կապոյտ ծովուն եզերքը,
  ուրախ զուարթ պարեցին
  եօթը ընկեր միասին…
  Խաչ, խուչ, խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Չորս քայլ դէպի աջ…
  Խաչ, խուչ, խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Չորս քայլ դէպի աջ,
  չորս քայլ դէպի ձախ…
  Խաչ, խուչ, խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Չորս քայլ դէպի աջ,
  չորս քայլ դէպի ձախ,
  աջ ձախ, ձախ աջ,
  սակայն
  ո՛չ մէկ քայլ
  դէպի առաջ…
  Խաչ, խուչ, խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  • Եօթը խեչափառ
  • Եօթը խեչափառ բռնեցին շուրջպար չորս քայլ դէպի աջ… Խաչ, խուչ, խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ… Եօթը խեչափառ բռնեցին շուրջպար չորս քայլ դէպի աջ, չորս քայլ դէպի ձախ… Խաչ, խուչ. խեչ, պար, խաչ, խուչ, խեչափառ… Մենապար՝ չէ, չէ… Նազպար՝ չէ, չէ… Բերդպար՝ ինչո՞ւ չէ… Շուրջպար՝ ի հարկէ… Եօթը խեչափառ բռնեցին շուրջպար չորս քայլ դէպի աջ, չորս քայլ դէպի ձախ, ոչ մէկ քայլ դէպի առաջ…

  Եօթը խեչափառ

  Եօթը խեչափառ
  բռնեցին շուրջպար
  չորս քայլ դէպի աջ…

  Խաչ, խուչ, խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Եօթը խեչափառ
  բռնեցին շուրջպար
  չորս քայլ դէպի աջ,
  չորս քայլ դէպի ձախ…

  Խաչ, խուչ. խեչ, պար,
  խաչ, խուչ, խեչափառ…

  Մենապար՝ չէ, չէ…
  Նազպար՝ չէ, չէ…
  Բերդպար՝ ինչո՞ւ չէ…
  Շուրջպար՝ ի հարկէ…

  Եօթը խեչափառ
  բռնեցին շուրջպար
  չորս քայլ դէպի աջ,
  չորս քայլ դէպի ձախ,
  ոչ մէկ քայլ դէպի առաջ…

  • Կաթսային մէջ - Ա
  • Սմբուկին փորը պարպեցի, մէջը բրինձ լեցուցի… Կաթսային մէջ, լոլիկի ջուրով եփեցի… Ես անօթի, դուն անօթի, սմբուկը ինծի թէ քեզի… Դդումին փորը պարպեցի, մէջը բրինձ լեցուցի… Կաթսային մէջ, սմբուկին հետ լոլիկի ջուրով եփեցի… Ես անօթի, դուն անօթի, դդումը ինծի թէ քեզի… Պղպեղին փորը պարպեցի, մէջը բրինձ լեցուցի… Կաթսային մէջ, սմբուկին հետ, դդումին հետ, լոլիկի ջուրով եփեցի… Ես անօթի, դուն անօթի, պղպեղը ինծի թէ քեզի… Լոլիկին փորը պարպեցի, մէջը բրինձ լեցուցի… Կաթսային մէջ, սմբուկին հետ, դդումին հետ, պղպեղին հետ, լոլիկի ջուրով եփեցի… Ես անօթի, դուն անօթի, լոլիկը ինծի թէ քեզի…

  Կաթսային մէջ - Ա

  Սմբուկին փորը պարպեցի,
  մէջը բրինձ լեցուցի…
  Կաթսային մէջ,
  լոլիկի ջուրով եփեցի…
  Ես անօթի,
  դուն անօթի,
  սմբուկը ինծի թէ քեզի…

  Դդումին փորը պարպեցի,
  մէջը բրինձ լեցուցի…
  Կաթսային մէջ,
  սմբուկին հետ
  լոլիկի ջուրով եփեցի…
  Ես անօթի,
  դուն անօթի,
  դդումը ինծի թէ քեզի…

  Պղպեղին փորը պարպեցի,
  մէջը բրինձ լեցուցի…
  Կաթսային մէջ,
  սմբուկին հետ,
  դդումին հետ,
  լոլիկի ջուրով եփեցի…
  Ես անօթի,
  դուն անօթի,
  պղպեղը ինծի թէ քեզի…

  Լոլիկին փորը պարպեցի,
  մէջը բրինձ լեցուցի…
  Կաթսային մէջ,
  սմբուկին հետ,
  դդումին հետ,
  պղպեղին հետ,
  լոլիկի ջուրով եփեցի…
  Ես անօթի,
  դուն անօթի,
  լոլիկը ինծի թէ քեզի…

  • Կաթսային մէջ - Բ
  • Տերեւը՝ որթատունկի տերեւը… Միջուկը՝ սոխը, ձէթը, բրինձը եւ ազատքեղը… Սոխը, ձէթը, բրինձը, ազատքեղը եւ անանուխը… Սոխը, ձէթը, բրինձը, ազատքեղը, անանուխը եւ համեմը… Սոխը, ձէթը, բրինձը, ազատքեղը, անանուխը, համեմը եւ լեմոնը… Որթատունկի տերեւը, մէջը դրի միջուկը՝ սոխը, ձէթը, բրինձը, ազատքեղը, անանուխը, համեմը եւ լեմոնը… Աջէն ձախէն ծալեցի եւ մատիկ մատիկ փաթթեցի… Աջէն ձախէն ծալեցի, մատիկ մատիկ փաթթեցի եւ կաթսային մէջ քով քովի շարեցի… Աջէն ձախէն ծալեցի, մատիկ մատիկ փաթթեցի, կաթսային մէջ քով քովի շարեցի եւ մաղմաղ կրակով եփեցի… Աջէն ձախէն ծալեցի, մատիկ մատիկ փաթթեցի, կաթսային մէջ քով քովի շարեցի, մաղմաղ կրակով եփեցի եւ դուռ դրացի կանչեցի… Հրամմեցէ՜ք, հրամմեցէ՜ք, հա՛մը տեսէք, սակայն զգո՜յշ, ձեր մատներն ալ հետը չուտէ՜ք… Տերեւը՝ որթատունկի տերեւը… Միջուկը՝ սոխը, ձէթը, բրինձը, ազատքեղը, անանուխը, համեմը եւ լեմոնը՝ մեծ մայրիկիս սարմաները…

  Կաթսային մէջ - Բ

  Տերեւը՝
  որթատունկի տերեւը…
  Միջուկը՝
  սոխը, ձէթը, բրինձը
  եւ ազատքեղը…
  Սոխը, ձէթը, բրինձը,
  ազատքեղը եւ անանուխը…
  Սոխը, ձէթը, բրինձը,
  ազատքեղը, անանուխը
  եւ համեմը…
  Սոխը, ձէթը, բրինձը,
  ազատքեղը, անանուխը,
  համեմը եւ լեմոնը…

  Որթատունկի տերեւը,
  մէջը դրի միջուկը՝
  սոխը, ձէթը, բրինձը,
  ազատքեղը, անանուխը,
  համեմը եւ լեմոնը…

  Աջէն ձախէն ծալեցի եւ
  մատիկ մատիկ փաթթեցի…

  Աջէն ձախէն ծալեցի,
  մատիկ մատիկ փաթթեցի եւ
  կաթսային մէջ
  քով քովի շարեցի…

  Աջէն ձախէն ծալեցի,
  մատիկ մատիկ փաթթեցի,
  կաթսային մէջ
  քով քովի շարեցի եւ
  մաղմաղ կրակով եփեցի…

  Աջէն ձախէն ծալեցի,
  մատիկ մատիկ փաթթեցի,
  կաթսային մէջ
  քով քովի շարեցի,
  մաղմաղ կրակով եփեցի եւ
  դուռ դրացի կանչեցի…

  Հրամմեցէ՜ք,
  հրամմեցէ՜ք,
  հա՛մը տեսէք,
  սակայն զգո՜յշ,
  ձեր մատներն ալ
  հետը չուտէ՜ք…

  Տերեւը՝
  որթատունկի տերեւը…
  Միջուկը՝
  սոխը, ձէթը, բրինձը,
  ազատքեղը, անանուխը,
  համեմը եւ լեմոնը՝
  մեծ մայրիկիս սարմաները…

  • Ինչ որ ցանես
  • Այսօր լոլիկ ցանեցի, վաղը լոլիկ կը բուսնի… Ինչ որ ցանես, այն կը հնձես, կարմիր կարմիր լոլիկներ… Այսօր վարունգ ցանեցի, վաղը վարունգ կը բուսնի… Ինչ որ ցանես, այն կը հնձես, կանանչ կանանչ վարունգներ, կարմիր կարմիր լոլիկներ… Այսօր պղպեղ ցանեցի, վաղը պղպեղ կը բուսնի… Ինչ որ ցանես, այն կը հնձես, կծու անուշ պղպեղներ, կանանչ կանանչ վարունգներ, կարմիր կարմիր լոլիկներ… Այսօր հազար ցանեցի, վաղը հազար կը բուսնի… Ինչ որ ցանես, այն կը հնձես, հազար տերեւով հազարներ, կծու անուշ պղպեղներ, կանանչ կանանչ վարունգներ, կարմիր կարմիր լոլիկներ… Լոլիկը, վարունգը, պղպեղը, հազարը՝ աղցանը… Աղ ցանէ աղցանին… Աղցանին աղ ցանէ…

  Ինչ որ ցանես

  Այսօր լոլիկ ցանեցի,
  վաղը լոլիկ կը բուսնի…

  Ինչ որ ցանես,
  այն կը հնձես,
  կարմիր կարմիր լոլիկներ…

  Այսօր վարունգ ցանեցի,
  վաղը վարունգ կը բուսնի…

  Ինչ որ ցանես,
  այն կը հնձես,
  կանանչ կանանչ վարունգներ,
  կարմիր կարմիր լոլիկներ…

  Այսօր պղպեղ ցանեցի,
  վաղը պղպեղ կը բուսնի…

  Ինչ որ ցանես,
  այն կը հնձես,
  կծու անուշ պղպեղներ,
  կանանչ կանանչ վարունգներ,
  կարմիր կարմիր լոլիկներ…

  Այսօր հազար ցանեցի,
  վաղը հազար կը բուսնի…

  Ինչ որ ցանես,
  այն կը հնձես,
  հազար տերեւով հազարներ,
  կծու անուշ պղպեղներ,
  կանանչ կանանչ վարունգներ,
  կարմիր կարմիր լոլիկներ…

  Լոլիկը, վարունգը,
  պղպեղը, հազարը՝
  աղցանը…

  Աղ ցանէ
  աղցանին…
  Աղցանին
  աղ ցանէ…

  • Գուլպան
  • Երկուշաբթի՝ որո՞ւն գուլպան կը հոտի… Երեքշաբթի՝ հոտէն քիթս կը փրթի… Չորեքշաբթի՝ մնացի առանց քիթի… Հինգշաբթի՝ փրթած քիթս թուքով փակցուցի… Ուրբաթ՝ վա՛յ, փրթած քիթս թուքով սխալ փակցուցի… Շաբաթ՝ թուքով սխալ փակած, փրթած քիթս կը ծռի… Կիրակի՝ գուլպադ փոխէ, թուքով սխալ փակած, փրթած, ծուռ քիթս նորէն չփրթի…

  Գուլպան

  Երկուշաբթի՝
  որո՞ւն գուլպան կը հոտի…

  Երեքշաբթի՝
  հոտէն քիթս կը փրթի…

  Չորեքշաբթի՝
  մնացի առանց քիթի…

  Հինգշաբթի՝
  փրթած քիթս թուքով փակցուցի…

  Ուրբաթ՝
  վա՛յ,
  փրթած քիթս թուքով սխալ փակցուցի…

  Շաբաթ՝
  թուքով սխալ փակած,
  փրթած քիթս կը ծռի…

  Կիրակի՝
  գուլպադ փոխէ,
  թուքով սխալ փակած,
  փրթած, ծուռ քիթս նորէն չփրթի…

  • Զոյգ, կենտ
  • Հինգ զոյգ գուլպայ, տասը հատ հոտած գուլպայ, լուացքի օրը, լուացքին հետ մտան լուացքի մեքենայ… Հինգ զոյգ գուլպայ, տասը հատ հոտած գուլպայ, օճառուեցան, լուացուեցան, մաքո՜ւր մաքուր, մա՛ս մաքուր մեքենայէն ելան… Վա՛յ, ի՛նը հատ գուլպայ… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Մէկ գուլպան ո՞ւր է… Չորս զոյգ գուլպայ, ութ հատ հոտած գուլպայ, լուացքի օրը, լուացքին հետ մտան լուացքի մեքենայ… Չորս զոյգ գուլպայ, ութ հատ հոտած գուլպայ, օճառուեցան, լուացուեցան, մաքո՜ւր մաքուր, մա՛ս մաքուր մեքենայէն ելան… Վա՛յ, եօ՛թը հատ գուլպայ… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Մէկ գուլպան ո՞ւր է… Երեք զոյգ գուլպայ, վեց հատ հոտած գուլպայ, լուացքի օրը, լուացքին հետ մտան լուացքի մեքենայ… Երեք զոյգ գուլպայ, վեց հատ հոտած գուլպայ, օճառուեցան, լուացուեցան, մաքո՜ւր մաքուր, մա՛ս մաքուր մեքենայէն ելան… Վա՛յ, հի՛նգ հատ գուլպայ… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Մէկ գուլպան ո՞ւր է… Երկու զոյգ գուլպայ, չորս հատ հոտած գուլպայ, լուացքի օրը, լուացքին հետ մտան լուացքի մեքենայ… Երկու զոյգ գուլպայ, չորս հատ հոտած գուլպայ, օճառուեցան, լուացուեցան, մաքո՜ւր մաքուր, մա՛ս մաքուր մեքենայէն ելան… Վա՛յ, երե՛ք հատ գուլպայ… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Մէկ գուլպան ո՞ւր է… Այս խաղը թող վերջանայ, եթէ ոչ, հայրիկը առանց գուլպայի պիտի մնայ… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Հայրիկը բոպիկ է… Զո՞յգ է, կե՞նտ է… Զոյգ չէ, կե՛նտ է… Լուացքի մեքենան գուլպա՛յ կ՚ուտէ…

  Զոյգ, կենտ

  Հինգ զոյգ գուլպայ,
  տասը հատ հոտած գուլպայ,
  լուացքի օրը,
  լուացքին հետ
  մտան լուացքի մեքենայ…

  Հինգ զոյգ գուլպայ,
  տասը հատ հոտած գուլպայ,
  օճառուեցան, լուացուեցան,
  մաքո՜ւր մաքուր,
  մա՛ս մաքուր
  մեքենայէն ելան…
  Վա՛յ, ի՛նը հատ գուլպայ…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Մէկ գուլպան ո՞ւր է…

  Չորս զոյգ գուլպայ,
  ութ հատ հոտած գուլպայ,
  լուացքի օրը,
  լուացքին հետ
  մտան լուացքի մեքենայ…

  Չորս զոյգ գուլպայ,
  ութ հատ հոտած գուլպայ,
  օճառուեցան, լուացուեցան,
  մաքո՜ւր մաքուր,
  մա՛ս մաքուր
  մեքենայէն ելան…
  Վա՛յ, եօ՛թը հատ գուլպայ…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Մէկ գուլպան ո՞ւր է…

  Երեք զոյգ գուլպայ,
  վեց հատ հոտած գուլպայ,
  լուացքի օրը,
  լուացքին հետ
  մտան լուացքի մեքենայ…

  Երեք զոյգ գուլպայ,
  վեց հատ հոտած գուլպայ,
  օճառուեցան, լուացուեցան,
  մաքո՜ւր մաքուր,
  մա՛ս մաքուր
  մեքենայէն ելան…
  Վա՛յ, հի՛նգ հատ գուլպայ…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Մէկ գուլպան ո՞ւր է…

  Երկու զոյգ գուլպայ,
  չորս հատ հոտած գուլպայ,
  լուացքի օրը,
  լուացքին հետ
  մտան լուացքի մեքենայ…

  Երկու զոյգ գուլպայ,
  չորս հատ հոտած գուլպայ,
  օճառուեցան, լուացուեցան,
  մաքո՜ւր մաքուր,
  մա՛ս մաքուր
  մեքենայէն ելան…
  Վա՛յ, երե՛ք հատ գուլպայ…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Մէկ գուլպան ո՞ւր է…

  Այս խաղը
  թող վերջանայ,
  եթէ ոչ,
  հայրիկը
  առանց գուլպայի պիտի մնայ…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Հայրիկը բոպիկ է…

  Զո՞յգ է, կե՞նտ է…
  Զոյգ չէ, կե՛նտ է…
  Լուացքի մեքենան գուլպա՛յ կ՚ուտէ…