զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝
  Պատառիկներ -
  Փետրուար

  Մաս կը կազմէ Պատառիկներ շարքին։

  • Անուն
  • Խօսքեր
  • Ձայներիզ
  • Մուկը
  • Մուկը ընդհանրապէս մոխրագոյն կ’ըլլայ, սեւ ու ճերմակ՝ մոխրագոյն… Երբ մութ է՝ մո՜ւս մութ, սե՛ւ կ’ըլլայ՝ սե՛փ սեւ… Երբ ալիւրի պարկը մտնէ, ալիւրի պարկէն ճերմա՛կ կ’ելլէ՝ ճե՛փ ճերմակ… Երբ սուրճ խմէ, սրճագոյն կը դառնայ՝ սո՛ւրճի գոյն… Երբ սիրահար ունենայ, վարդագո՛յն կը դառնայ՝ վարդի՛ գոյն… Երբ բարկանայ, կարմիր կ’ըլլայ՝ կա՛ս կարմիր… Երբ իւղով միւղով տապկուի, նարնջագոյն կը դառնայ՝ ծիրանագոյն… Երբ հիւանդանայ, դեղին կ’ըլլայ՝ դե՛փ դեղին… Երբ սիրտը խառնուի, կանանչ կ’ըլլայ՝ կա՛փ կանանչ, կափս կանանչ… Երբ մսի, կապոյտ կ’ըլլայ՝ բա՞ց կապոյտ, գո՞ց կապոյտ, կարծեմ կա՛ս կապոյտ… Երբ ամչնայ, մանիշակագոյն կը դառնայ՝ մանուշակի գոյն… Երբ կատուն գայ, թափանցիկ կը դառնայ… Գոյն, գոյն, անգոյն… Իսկ երբ Բարեկենդանը գայ, գոյնզգո՛յն կ’ըլլայ… Գոյն, գոյն, քանի՞ գոյն…

  Մուկը

  Մուկը ընդհանրապէս մոխրագոյն կ’ըլլայ,
  սեւ ու ճերմակ՝ մոխրագոյն…

  Երբ մութ է՝ մո՜ւս մութ,
  սե՛ւ կ’ըլլայ՝ սե՛փ սեւ…

  Երբ ալիւրի պարկը մտնէ,
  ալիւրի պարկէն ճերմա՛կ կ’ելլէ՝ ճե՛փ ճերմակ…

  Երբ սուրճ խմէ,
  սրճագոյն կը դառնայ՝ սո՛ւրճի գոյն…

  Երբ սիրահար ունենայ,
  վարդագո՛յն կը դառնայ՝ վարդի՛ գոյն…

  Երբ բարկանայ,
  կարմիր կ’ըլլայ՝ կա՛ս կարմիր…

  Երբ իւղով միւղով տապկուի,
  նարնջագոյն կը դառնայ՝ ծիրանագոյն…

  Երբ հիւանդանայ,
  դեղին կ’ըլլայ՝ դե՛փ դեղին…

  Երբ սիրտը խառնուի,
  կանանչ կ’ըլլայ՝
  կա՛փ կանանչ,
  կափս կանանչ…

  Երբ մսի,
  կապոյտ կ’ըլլայ՝
  բա՞ց կապոյտ, գո՞ց կապոյտ,
  կարծեմ կա՛ս կապոյտ…

  Երբ ամչնայ,
  մանիշակագոյն կը դառնայ՝
  մանուշակի գոյն…

  Երբ կատուն գայ,
  թափանցիկ կը դառնայ…
  Գոյն, գոյն,
  անգոյն…

  Իսկ երբ Բարեկենդանը գայ,
  գոյնզգո՛յն կ’ըլլայ…
  Գոյն, գոյն,
  քանի՞ գոյն…

  • Կոճակը
  • Երկար պոչով մկնիկը քովս եկաւ գիշեր մը, պոչը շարժեց ու ըսաւ՝ Տակաւին ակռադ չփրթա՞ւ... Երկար պոչով մկնիկը ինծի բերաւ կոճակ մը, կոճակը տուաւ, ակռաս առաւ, ակռաս առաւ ու փախաւ...

  Կոճակը

  Երկար պոչով մկնիկը
  քովս եկաւ գիշեր մը,
  պոչը շարժեց ու ըսաւ՝
  Տակաւին ակռադ չփրթա՞ւ...

  Երկար պոչով մկնիկը
  ինծի բերաւ կոճակ մը,
  կոճակը տուաւ, ակռաս առաւ,
  ակռաս առաւ ու փախաւ...

  • Փիղը
  • Փիղը փողը, երկա՜ր փողը… Փողը փիղը, հսկա՜յ փիղը… Փչեց փիղը, հսկա՜յ փիղը… Հնչեց փողը, երկա՜ր փողը… Փիղը փողը, փողին ձայնը… Փողը փիղը, փիղին ձայնը… Փիղը փողի ձայն ունի, փողը փիղի ձայն ունի… Փողը փիղի ձայն ունի, փիղը փողի ձայն ունի…

  Փիղը

  Փիղը փողը,
  երկա՜ր փողը…
  Փողը փիղը,
  հսկա՜յ փիղը…

  Փչեց փիղը,
  հսկա՜յ փիղը…
  Հնչեց փողը,
  երկա՜ր փողը…

  Փիղը փողը,
  փողին ձայնը…
  Փողը փիղը,
  փիղին ձայնը…

  Փիղը փողի ձայն ունի,
  փողը փիղի ձայն ունի…
  Փողը փիղի ձայն ունի,
  փիղը փողի ձայն ունի…

  • Հայելին
  • Պատէն կախուած հայելի, մէկը մէջէն կը նայի... Ինծի կը նայի կը ժպտի, արդեօք ինչո՞ւ կը ժպտի... Ինծի կը նայի կը ժպտի, ես ալ իրեն կը ժպտիմ՝ հի հի հի, հի հի հի... Պատէն կախուած հայելի, մէկը մէջէն կը նայի... Ինծի կը նայի կը խնդայ, արդեօք ինչո՞ւ կը խնդայ... Ինծի կը նայի կը խնդայ, ես ալ իրեն կը խնդամ՝ հա հա հա, հա հա հա...

  Հայելին

  Պատէն կախուած հայելի,
  մէկը մէջէն կը նայի...
  Ինծի կը նայի կը ժպտի,
  արդեօք ինչո՞ւ կը ժպտի...
  Ինծի կը նայի կը ժպտի,
  ես ալ իրեն կը ժպտիմ՝
  հի հի հի, հի հի հի...

  Պատէն կախուած հայելի,
  մէկը մէջէն կը նայի...
  Ինծի կը նայի կը խնդայ,
  արդեօք ինչո՞ւ կը խնդայ...
  Ինծի կը նայի կը խնդայ,
  ես ալ իրեն կը խնդամ՝
  հա հա հա, հա հա հա...

  • Պանանը
  • Հինգ հատ կապիկ հագած շապիկ, տաբատ կօշիկ, ժողովի նստան կլոր սեղան... -Ես չար բաներ չե՛մ տեսներ, չե՛մ տեսներ... ըսաւ առաջին կապիկը... -Ես չար բաներ չե՛մ լսեր, չե՛մ լսեր... ըսաւ երկրորդ կապիկը... -Ես չար բաներ չե՛մ ըսեր, չե՛մ ըսեր... ըսաւ երրորդ կապիկը... -Ես չար բաներ չե՛մ ըներ, չե՛մ ըներ... ըսաւ չորրորդ կապիկը... Հինգերորդ կապիկը քերեց գլուխը եւ արտասանեց այս ժողովին վերջին խօսքը... -Ես շա՜տ կը սիրեմ դեղին պանա՛նը... Ծափահարեցին բոլո՜ր կապիկները...

  Պանանը

  Հինգ հատ կապիկ
  հագած շապիկ,
  տաբատ կօշիկ,
  ժողովի նստան
  կլոր սեղան...

  -Ես չար բաներ
  չե՛մ տեսներ, չե՛մ տեսներ...
  ըսաւ առաջին կապիկը...

  -Ես չար բաներ
  չե՛մ լսեր, չե՛մ լսեր...
  ըսաւ երկրորդ կապիկը...

  -Ես չար բաներ
  չե՛մ ըսեր, չե՛մ ըսեր...
  ըսաւ երրորդ կապիկը...

  -Ես չար բաներ
  չե՛մ ըներ, չե՛մ ըներ...
  ըսաւ չորրորդ կապիկը...

  Հինգերորդ կապիկը
  քերեց գլուխը
  եւ արտասանեց
  այս ժողովին
  վերջին խօսքը...

  -Ես շա՜տ կը սիրեմ
  դեղին պանա՛նը...

  Ծափահարեցին բոլո՜ր կապիկները...

  • Հտպիտը
  • Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ… Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ, մէջէն ելաւ նապաստակ… Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ… Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ… Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ, մէջէն ելաւ կարկանդակ… Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ, կարկանդակ… Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ… Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ, մէջէն ելաւ չորս ջութակ… Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ, կարկանդակ, չորս ջութակ… Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ… Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ, մէջէն ելաւ թաւ ջութակ… Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ, կարկանդակ, չորս ջութակ, թաւ ջութակ... Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ… Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ, մէջէն ելաւ բամբ ջութակ… Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ, կարկանդակ, չորս ջութակ, թաւ ջութակ… Կէս կատակ, կէս շիտակ, հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…

  Հտպիտը

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…
  Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ,
  մէջէն ելաւ նապաստակ…
  Ծակ գլխարկէն՝ նապաստակ…

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…
  Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ,
  մէջէն ելաւ կարկանդակ…
  Ծակ գլխարկէն՝
  նապաստակ, կարկանդակ…

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…
  Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ,
  մէջէն ելաւ չորս ջութակ…
  Ծակ գլխարկէն՝
  նապաստակ, կարկանդակ,
  չորս ջութակ…

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…
  Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ,
  մէջէն ելաւ թաւ ջութակ…
  Ծակ գլխարկէն՝
  նապաստակ, կարկանդակ,
  չորս ջութակ, թաւ ջութակ...

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…
  Կարմիր քիթ, ծակ գլխարկ,
  մէջէն ելաւ բամբ ջութակ…
  Ծակ գլխարկէն՝
  նապաստակ, կարկանդակ,
  չորս ջութակ, թաւ ջութակ…

  Կէս կատակ, կէս շիտակ,
  հտպիտ մըն եմ խեղկատակ…

  • Քեռի Մինաս բ
  • Մէկ երկու, Քեռի Մինաս… Երեք չորս, ուրկէ՞ կու գաս… Հինգ վեց, ո՞ւր կ’երթաս… Եօթը ութ, կ’երթաս կու գաս… Ինը տասը, բարե՛ւ կու տաս… Բարե՜ւ, Ճաղատ Ղուկաս… Մէկ երկու, գնաց եկաւ… Երեք չորս, բարեւ տուաւ… Հինգ վեց, օրը անցաւ… Եօթը ութ, գիշեր եղաւ… Ինը տասը, անկողին մտաւ, տասնմէկին քնացաւ, կէս գիշերին երազ տեսաւ, երազին մէջ՝ բարե՛ւ տուաւ… Բարե՜ւ, Ճաղատ Ղուկաս…

  Քեռի Մինաս բ

  Մէկ երկու,
  Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս,
  ուրկէ՞ կու գաս…
  Հինգ վեց,
  ո՞ւր կ’երթաս…
  Եօթը ութ,
  կ’երթաս կու գաս…
  Ինը տասը,
  բարե՛ւ կու տաս…

  Բարե՜ւ, Ճաղատ Ղուկաս…

  Մէկ երկու,
  գնաց եկաւ…
  Երեք չորս,
  բարեւ տուաւ…
  Հինգ վեց,
  օրը անցաւ…
  Եօթը ութ,
  գիշեր եղաւ…
  Ինը տասը,
  անկողին մտաւ,
  տասնմէկին
  քնացաւ,
  կէս գիշերին
  երազ տեսաւ,
  երազին մէջ՝
  բարե՛ւ տուաւ…

  Բարե՜ւ, Ճաղատ Ղուկաս…

  • Քեռի Մինաս գ
  • Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս… Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս... Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ’իյնաս, կ’արթննաս... Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս... Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս, առանց տաբատի ո՞ւր կ՚երթաս… Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս… Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս... Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս, տաբատդ հագնելու չմոռնաս... Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս... Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս, առանց շապիկի ո՞ւր կ’երթաս… Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս… Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս... Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ’իյնաս, կ’արթննաս, շապիկդ հագնելու չմոռնաս... Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս... Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս, առանց կօշիկի ո՞ւր կ’երթաս… Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս… Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս... Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս, կօշիկդ հագնելու չմոռնաս... Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս... Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս, կօշիկդ կապէ, վար չիյնաս… Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս… Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս... Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս, կօշիկդ կապելու չմոռնաս... Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս... Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս, առանց մեզի ո՞ւր կ’երթաս… Համբերէ՜, հիմա կը գիտնաս… Մէկ երկու՝ սստիճանէն վե՛ր կ’ելլես… Երեք չորս՝ օձին գլուխէն վա՛ր կ’իջնես… Հինգ վեց՝ զոյգ զառերը կը գլորես… Եօթը ութ՝ մինչեւ հարիւր կը համրես… Ինը տասը՝ կը հասնիս կրկէս… Ժամը ճի՛շդ հինգուկէս… Հինգուկէ՞ս, թէ վեցուկէս… Երէկուան պէս՝ եօթուկէս… Կրկէսին մէջ՝ այն ո՞վ է… Լարին վրայ կ՚երթայ, կու գայ, վեր վար կը խաղայ… Վա՛յ, Քեռի Մինաս, լարին վրայ կ՚երթա՜ս, կու գաս, վեր վար կը խաղաս… Վա՛յ, Քեռի Մինաս, լարին վրայ կ՚երթա՜ս, կու գաս, վար չիյնա՜ս… Քեռի Մինասը՝ լարախաղաց, մենք մնացինք ապշած՝ բերաննիս բա՛ց…

  Քեռի Մինաս գ

  Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս...
  Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ’իյնաս, կ’արթննաս...
  Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս...
  Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  առանց տաբատի ո՞ւր կ՚երթաս…

  Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս...
  Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս,
  տաբատդ հագնելու չմոռնաս...
  Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս...
  Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  առանց շապիկի ո՞ւր կ’երթաս…

  Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս...
  Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ’իյնաս, կ’արթննաս,
  շապիկդ հագնելու չմոռնաս...
  Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս...
  Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  առանց կօշիկի ո՞ւր կ’երթաս…

  Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս...
  Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս,
  կօշիկդ հագնելու չմոռնաս...
  Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս...
  Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  կօշիկդ կապէ, վար չիյնաս…

  Մէկ երկու՝ Քեռի Մինաս…
  Երեք չորս՝ խըռ խըռ կը քնանաս...
  Հինգ վեց՝ անկողինէն վա՛ր կ՚իյնաս, կ՚արթննաս,
  կօշիկդ կապելու չմոռնաս...
  Եօթը ութ՝ դուռը կը բանաս...
  Ինը տասը՝ վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  առանց մեզի ո՞ւր կ’երթաս…

  Համբերէ՜,
  հիմա կը գիտնաս…

  Մէկ երկու՝
  սստիճանէն վե՛ր կ’ելլես…
  Երեք չորս՝
  օձին գլուխէն վա՛ր կ’իջնես…
  Հինգ վեց՝
  զոյգ զառերը կը գլորես…
  Եօթը ութ՝
  մինչեւ հարիւր կը համրես…
  Ինը տասը՝
  կը հասնիս կրկէս…

  Ժամը ճի՛շդ հինգուկէս…
  Հինգուկէ՞ս, թէ վեցուկէս…
  Երէկուան պէս՝ եօթուկէս…

  Կրկէսին մէջ՝
  այն ո՞վ է…
  Լարին վրայ
  կ՚երթայ, կու գայ,
  վեր վար կը խաղայ…

  Վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  լարին վրայ
  կ՚երթա՜ս, կու գաս,
  վեր վար կը խաղաս…

  Վա՛յ, Քեռի Մինաս,
  լարին վրայ
  կ՚երթա՜ս, կու գաս,
  վար չիյնա՜ս…

  Քեռի Մինասը՝
  լարախաղաց,
  մենք մնացինք
  ապշած՝
  բերաննիս բա՛ց…

  • Պալատին բանալին
  • Թագաւորը հարցուց թագուհիին, թագուհին հարցուց իշխանին, իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝ ո՞ւր է պալատին բանալին... Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին, իշխանը պատասխանեց թագուհիին, թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝ չկայ պալատին բանալին... Բանալին կորսնցուցի, ծակը ծուկը փնտռեցի, ոսկի բանալի, արծաթ բանալի, պալատին դուռը ինչպէ՞ս բացուի... Բանալին կորսնցուցի, ծակը ծուկը փնտռեցի, ոսկի բանալի, արծաթ բանալի, պալատին դուռը թող բացուի...

  Պալատին բանալին

  Թագաւորը հարցուց թագուհիին,
  թագուհին հարցուց իշխանին,
  իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝
  ո՞ւր է պալատին բանալին...

  Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին,
  իշխանը պատասխանեց թագուհիին,
  թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝
  չկայ պալատին բանալին...

  Բանալին կորսնցուցի,
  ծակը ծուկը փնտռեցի,
  ոսկի բանալի,
  արծաթ բանալի,
  պալատին դուռը ինչպէ՞ս բացուի...

  Բանալին կորսնցուցի,
  ծակը ծուկը փնտռեցի,
  ոսկի բանալի,
  արծաթ բանալի,
  պալատին դուռը թող բացուի...

  • Պալատին ճաշը
  • Թագաւորը հարցուց թագուհիին, թագուհին հարցուց իշխանին, իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝ ի՞նչ է անունը այս ճաշին... Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին, իշխանը պատասխանեց թագուհիին, թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝ պէտք է հարցնել խոհարարին... Պալատին խոհարարը խոհանոցէն՝ խաշ է անունը այս ճաշին... Խաշը ճաշ է, ճաշը խաշ է... Խաշը ճաշ է, ճաշը խաշ է... Խաշը ճաշ է, նախաճաշ է...

  Պալատին ճաշը

  Թագաւորը հարցուց թագուհիին,
  թագուհին հարցուց իշխանին,
  իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝
  ի՞նչ է անունը այս ճաշին...

  Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին,
  իշխանը պատասխանեց թագուհիին,
  թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝
  պէտք է հարցնել խոհարարին...

  Պալատին խոհարարը
  խոհանոցէն՝
  խաշ է անունը
  այս ճաշին...

  Խաշը ճաշ է,
  ճաշը խաշ է...

  Խաշը ճաշ է,
  ճաշը խաշ է...
  Խաշը ճաշ է,
  նախաճաշ է...

  • Պալատին խաղը
  • Թագաւորը հարցուց թագուհիին, թագուհին հարցուց իշխանին, իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝ ի՞նչ է անունը այս խաղին... Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին, իշխանը պատասխանեց թագուհիին, թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝ պէտք է հարցնել սպարապետին... Ձի ձի, ճերմակ ձի… Ձի ձի, սեփ սեւ ձի… Թամբը, սանձը, սպարապետը… Թամբը, սանձը, ասպետները… Ասպե՛տ, սպարապե՛տ… Ճատրակ, ճակատամարտ… Ասպե՛տ, սպարապե՛տ… Ճատրակ, ճակատամարտ…

  Պալատին խաղը

  Թագաւորը հարցուց թագուհիին,
  թագուհին հարցուց իշխանին,
  իշխանը հարցուց իշխանուհիին՝
  ի՞նչ է անունը այս խաղին...

  Իշխանուհին պատասխանեց իշխանին,
  իշխանը պատասխանեց թագուհիին,
  թագուհին պատասխանեց թագաւորին՝
  պէտք է հարցնել սպարապետին...

  Ձի ձի,
  ճերմակ ձի…
  Ձի ձի,
  սեփ սեւ ձի…

  Թամբը, սանձը,
  սպարապետը…
  Թամբը, սանձը,
  ասպետները…

  Ասպե՛տ,
  սպարապե՛տ…
  Ճատրակ,
  ճակատամարտ…

  Ասպե՛տ,
  սպարապե՛տ…
  Ճատրակ,
  ճակատամարտ…