զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան
  Հրատարակիչ՝ Ասողիկ
  Հրատարակութեան թուական՝ 2017
  Էջերու քանակ՝ 215

  Արեւմտահայերէնի քերականութիւն - Ա.
  Լեզուաբանական ուսումնասիրութիւն
  *Միավանկ եւ մէկուկէս վանկանի բառերու յոգնակին Արդի հայերէնի մէջ միավանկ գոյականներու յոգնակերտը եր մասնիկն է: Ըստ օրէնքի՝ բոլոր միավանկ բառերը

  Միավանկ եւ մէկուկէս վանկանի բառերու յոգնակին Արդի հայերէնի մէջ միավանկ գոյականներու յոգնակերտը եր մասնիկն է: Ըստ օրէնքի՝ բոլոր միավանկ բառերը յոգնակի կ’ունենան եր-ով. արտ-արտեր, բերդ-բերդեր, դար-դարեր, աչք-աչքեր, մեղք-մեղքեր, վէրք-վէրքեր եւ այլն: Նկատի ունենալ – Արեւմտահայերէնի մէջ յոգնակին, ի հակադրութիւն արեւելահայերէնի, կը կազմուի առանց ու եւ ի թոյլ ձայնաւորներու հնչիւնափոխութեան. Ու՝ ջուր-ջուրեր, տուն-տուներ, թուղթ-թուղթեր, սուր-սուրեր: Արեւելահայերէնի մէջ գրեթէ պարտադիր է ու-ի սղումը՝ ջրեր, տներ, թղթեր, սրեր, բայց կան քանի մը անհնչիւնափոխ բառեր եւս՝ թուրք-թուրքեր, ռուս-ռուսներ: Արեւելահայերէնի քուրդ-քրդեր յոգնակիի դիմաց արեւմտահայերէնը ունի քիւրտեր:

  Յակոբ Չոլաքեանի աշխատութիւնը կը ներկայացնէ արեւմտահայերէնի գոյական, ածական, թուական եւ դերանուն խօսքի մասերուն ձեւաբանութիւնն ու շարահիւսական իւրայատկութիւնները: Լայնօրէն կը քննէ կանոնակարգման հարցերը՝ անդրադառնալով գոյութիւն ունեցող տարաբնոյթ տարբերակներուն ու բազմաձեւութիւններուն, որոնցմէ ոմանք կու գան արեւմտահայերէնի ակունքներէն, իսկ ուրիշներ թափանցած են խօսակցական լեզուէն: Նախատեսուած է լեզուաբաններուն եւ հայերէնի տարրական քերականութեան ծանօթ բոլոր հետաքրքրուողներուն համար: