զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝
  Փիլիպարտէզ
  Երեխաներուն հետ փիլիսոփայութիւն
  «Փիլիպարտէզ»-ը երեխաներուն հետ փիլիսոփայութեան ծրագիր մըն է, որուն նպատակն է՝ իրականութիւն դարձնել երեխաներուն հետ արեւմտահայերէնով փիլիսոփայելու

  «Փիլիպարտէզ»-ը երեխաներուն հետ փիլիսոփայութեան ծրագիր մըն է, որուն նպատակն է՝ իրականութիւն դարձնել երեխաներուն հետ արեւմտահայերէնով փիլիսոփայելու գաղափարը: Այս նպատակով կը պատրաստուին նիւթեր եւ կը տրամադրուին ծրագիրին կայքէջին վրայ։

  «Երեխաներուն հետ փիլիսոփայութիւն»-ը աշխարհի վրայ բազմաթիւ երկիրներու մէջ կը կիրարկուի, թէ՛ դպրոցական ծրագիրներու եւ թէ՛ զանազան խմբային աշխատանոցներու ընթացքին, հարցումի մը, խնդիրի մը եւ կամ յղացքի մը օգնութեամբ երեխաներուն մօտ մտածելու հմտութիւնները զարգացնելու միտումով:

  «Փիլիպարտէզ»-ը պատրաստուած է ի մտի ունենալով՝ ընկերային գիտութիւններով, փիլիսոփայութեամբ կամ նման նիւթերով աշխատող մանկավարժները, հայերէնի ուսուցիչները եւ ուղեկիցները, երեխաներու եւ պատանիներու հետ աշխատող հաստատութիւնները, հայերէնով արդիւնաբեր ժամանակ անցընել ուզող ծնողները, եւ զանազան ընկերային կառոյցները, որոնց ծիրէն ներս հայերէն կը խօսուի:

  Ճիշդ է, որ այս մեթոտը «Երեխաներուն հետ փիլիսոփայութիւն» կը կոչուի, բայց աշխարհի երեսին չափահասներէ կազմուած խումբերու կողմէ գործածութիւնն ալ բաւական տարածուած է:

  «Փիլիպարտէզ» ծրագիրը օժանդակուած է Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան կողմէ։

  Ծրագիրէն լաւագոյնս օգտուելու համար պատրաստուած է ուղեցոյց մը։