զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Էջերու քանակ՝ 175
  Հրատարակիչ՝ Լիբանանի Ազգային Իշխանութեան Ուսումնական Խորհուրդի եւ Հաշէթ-Անթուան հրատարակչատուն
  Հրատարակութեան թուական՝ 2016

  Մտածենք եւ լուծենք - Բ տարի
  Թուաբանութեան դասագիրք
  Մտածենք եւ լուծենք – Բ տարի դասագիրքը կը պատկանի Մտածենք եւ լուծենք շարքին։ Այս դասագիրքը գործածելով, Բ դասարանի երեխաները կը յայտնաբերեն

  Մտածենք եւ լուծենք – Բ տարի դասագիրքը կը պատկանի Մտածենք եւ լուծենք շարքին։ Այս դասագիրքը գործածելով, Բ դասարանի երեխաները կը յայտնաբերեն թուաբանութեան աշխարհին զանազան հարստութիւնները։

  Այստեղ կարելի է գտնել դասագիրքին մէջ ներառուած նիւթերուն ցանկը։

  Ա Մաս

  • 0-50 թիւերը
  • Գումարում-հանում
  • Կարդալ թիւերու շարքը
  • Գծակից կէտեր
  • Երկարութիւն մը չափել
  • 0-99 թիւերը
  • Տասնեակը գործածելով գումարել ու հանել
  • Երկարութիւն մը չափել սանթիմեթրով
  • Իրական կեանքէ վարժութիւն – դրամ
  • Տուեալներ ներկայացնել
  • Երկրաչափական աշխատանքներ

  Բ Մաս

  • Աւելի քան, նուազ քան
  • Գումարումի ձեւը
  • Բազմանկիւններ
  • 100-էն բարձր թիւեր
  • Կրկնապատիկ եւ կէս
  • Տեղադրել
  • Խնդիրը լուծել. պատկեր մը կարդալ
  • Իրական կեանքէ վարժութիւն – երկարութիւն

  Գ Մաս

  • Նախորդող – յաջորդող
  • Շարժիլ ցանցին վրայ
  • Խնդիր լուծել. բաղդատել
  • Հանել 100-էն, 200-էն
  • Բաղդատել 100-ին, 200-ին
  • Հանումի ձեւը
  • Կէս, քառորդ, մէկ երրորդ
  • Խնդիր լուծել. ցուցակ մը գործածել
  • Ամրապնդում. թուային վարժութիւններ
  • Ծաւալներ բաղդատել
  • Իրական կեանքէ վարժութիւն. կշռել՝ քկ. Եւ կ.

  Դ Մաս

  • Կրկնակ գումարումներ
  • Բազմապատկութիւն
  • Բազմապատկութիւն կրկնակ գումարումի ձեւով
  • Խնդիր լուծել. տեղեկութիւն կարդալ
  • Բազմապատկութիւն. 10-ով բազմապատկել
  • Զուգադրութիւն
  • Խնդիր լուծել. բազմապատկութիւն վարժութիւն
  • Ժամացոյց
  • Իրական կեանքէ վարժութիւն – օրացոյց

  Ե Մաս

  • Բազմապատկութեան կերպը
  • Ուղիղ անկիւն
  • Խնդիր լուծել. հարցում հարցնել
  • Չափեր
  • Հաստատուն մարմիններ
  • 1000-էն բարձր թիւեր
  • Խնդիր լուծել. ընտրել ճիշդ պատասխանը
  • Իրական կեանքը վարժութիւն - Չափեր

  Կապ հաստատել Գրատուն Նարեկացի-ի հետ (Պէյրութ)՝ bookshopnaregatsi@gmail.com