զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Նկարագրութիւն
  Հեղինակ՝ Միշէլ Զէյթունլեան
  Էջերու քանակ՝ 105
  Հրատարակիչ՝ Լիբանանի թեմի Ուսումնական խորհուրդ եւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն
  Հրատարակութեան թուական` 1993

  Գիտութիւն Գ. տարի
  Գիտութեան դասագիրք
  «Գիտութիւն Գ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 12 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու

  «Գիտութիւն Գ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 12 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու իր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեցող կարգ մը գիտական իրողու-թիւններ, որոնք կը պարզուին հիմնուելով գիտական մտապատկերներու եւ գաղա-փարներու վրայ։

  «Գիտութիւն» շարքը այժմ դադրած է գործածուելէ դպրոցներու մէջ, սակայն որպէս շահեկան աղբիւր ուսուցիչներուն եւ հետաքրքրասէրներուն համար, Զնտուկ տեղ տուած է անոր իր կայքէջին վրայ, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան արտօնութեամբ։

  Հատորին պարունակութիւնը՝
  1 Լոյս
  2 Ելեկտրականութիւն
  3 Ձայն
  4 Պատճառ եւ հետեւանք
  5 Մարդկային մարմինը
  6 Բոյսին աճումը եւ բազմացումը
  7 Տերեւներու դասաւորում
  8 Օդը
  9 Տիեզերքը եւ երկիրը
  10 Ջերմութիւն եւ ջեռուցում
  11 Կենսուժի սպառում
  12 Անասուններու ինքնապաշտպանութիւնը

  • վերնագիր
  • բաժին
  • Մուտք
  • գիրքի բաժին
  • Լոյս
  • գիրքի բաժին
  • Ելեկտրականութիւն
  • գիրքի բաժին

  Ելեկտրականութիւն

  • Ձայն
  • գիրքի բաժին
  • Պատճառ եւ հետեւանք
  • գիրքի բաժին

  Պատճառ եւ հետեւանք

  • Մարդկային մարմինը
  • գիրքի բաժին

  Մարդկային մարմինը

  • Բոյսին աճումը եւ բազմացումը
  • գիրքի բաժին

  Բոյսին աճումը եւ բազմացումը

  • Տերեւներու դասաւորում
  • գիրքի բաժին

  Տերեւներու դասաւորում

  • Օդը
  • գիրքի բաժին
  • Տիեզերքը եւ երկիրը
  • գիրքի բաժին

  Տիեզերքը եւ երկիրը

  • Ջերմութիւն եւ ջեռուցում
  • գիրքի բաժին

  Ջերմութիւն եւ ջեռուցում

  • Կենսուժի սպառում
  • գիրքի բաժին

  Կենսուժի սպառում

  • Անասուններու ինքնապաշտպանութիւնը
  • գիրքի բաժին

  Անասուններու ինքնապաշտպանութիւնը